Inloggen - Contact

missie

Visie en Missie OK Krimpen:

De Ondernemerskring Krimpen is een vereniging voor ondernemend Krimpen aan den IJssel, die zich met name richt op bedrijven op de diverse industrieterreinen en de zakelijke dienstverleners in Krimpen aan den IJssel. De OK Krimpen ondersteunt haar leden door algemene belangenbehartiging en in het bijzonder door het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat in de gemeente Krimpen aan den IJssel -  door haar leden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van de economie in de gemeente. Daartoe fungeert de OKK als contactpersoon tussen de ondernemers en de gemeente Krimpen aan den IJssel en diverse belangenorganisaties in de regio.

Daarnaast is de OKK door het organiseren van bijeenkomsten een ontmoetingsplaats voor haar leden voor het uitwisselen contacten en kennis.

Om bovengenoemde te realiseren zal de OKK een volwaardige gesprekspartner moeten zijn van de lokale overheid en het bedrijfsleven. De OK Krimpen zal gevraagd en ongevraagd adviezen aan lokale overheden geven met betrekking tot de ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel en de directe omgeving met als doel het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven op korte en lange termijn. Belangrijk is dat het bestuur zich pro-actief opstelt en zich presenteert in netwerken. Periodiek wordt overleg gevoerd met de gemeente. Daarnaast zal contact worden onderhouden met Overlegorgaan bedrijven, KVO-B, Bestuursoverleggen, OKK, ZZP, FOK, Zeppelin, Gebiedsmanagement en Winkeliersoverleg.

De website van de OK Krimpen zal in toenemende mate een rol gaan spelen in communicatie, verbindingen maken tussen de leden en de profilering van de OKK.